Cennik Inzercie Positive NEWS - page 5

3. strana časopisu
1 700,- EUR
4. strana časopisu
1 500,- EUR
5. strana časopisu
1 300,- EUR
225 x 300 mm
3
Positive NEWS
1/2014
3
bežný kriedový papier
špeciálny tvrdý papier
4
450 x 300 mm (2x 225 x 300 mm)
5
Vnútorná strana časopisu – jedna strana
900,- EUR
Vnútorná strana časopisu – dvojstrana
1 500,- EUR
225 x 300 mm 450 x 300 mm (2x 225 x 300 mm)
Positive NEWS
1/2014
Agent v obleku znacˇky
Christian Barret
Fotografia:ChristianBarret
obsah
OBSAH
20
24
30
40
Bezpečnostný projekt
na ochranu osobných údajov
Agent odhalený
Agenti sú sexi, alebo imidž
predáva
Predstavenie dizajnérov
Editoriál, PositiveNEWS01 / 2014
Obsah, jeseň / zima 2014
Positive,Kryjeme agentom chrbát
Backstage
Online poistenie - trend vo finančnom sprostredkovaní
Právne aspekty finančného sprostredkovania prostredníctvom online aplikácií
Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov
Agent odhalený
03
04
06
08
10
14
20
24
30
36
40
42
43
Agenti sú sexi, alebo imidž predáva
BystríkMíček - Priemermi nestačí
Predstavenie dizajnérov
Index vizuálnej identity
Projekty vizuálnej identity
4
Obsah :
jeseň/zima 2014
REDAKCIA
VYDAVATEĽ
POSITIVE s. r.o.
IDENTIFIKÁCIA
ISSN 1339 -8016
IČO:35919540
DIČ: 2021945728
Spoločnosť je zapísaná vObchodnom registri
Okresného súduBratislava 1,oddielSro, vložka34789/B
SÍDLO
Škultétyho 18,83103Bratislava
Tel.:00421 24437 1144
Fax:00421902600 700
RIADITEĽSPOLOČNOSTI
Ing.FilipSchochmann (
REDAKCIA
ŠÉFREDAKTOR
Ing.FilipSchochmann (
ZÁSTUPCAŠÉFREDAKTORA
Mgr. art.MarínaPavlovičová
)
REDAKTORI
Mgr.MarekMittaš
JanaRuttkayová
Mgr. art.AgátaPavlovičová
AUTORIČLÁNKOV
Ing.FilipSchochmann
Ing.PeterCích
JUDr.AndrejMráz
Mgr. art.MarínaPavlovičová
KONZULTANTI
JUDr.AndrejMráz -SOLUTIONEERS´LEGAL s. r.o.
JAZYKOVÁREDAKCIA
AndreaHoštáková
FOTOGRAFI
Mgr. art.AdamŠakový
Bc.MatejFerenčík,
NADIZAJNESPOLUPRACOVALI
Bc.JánZachar
ProkopHarazim
Mgr. art.BystríkMíček
OBCHODAMARKETING
GabrielaTomaškovičová
)
ARTDIRECTOR
Mgr. art.MarínaPavlovičová
GRAFIKA
Mgr. art.MartinRusina
DominikaKolláthová
ŽofiaŠutá
LAYOUT
FilipWendhardt
Mgr.MartinKlementis,PhD.
TLAČ
OFPRINTJH s.r.o.
Vlčiehrdlo 22,82107Bratislava
POSITIVENEWS
Október 2014
Periodicita:polročník
Náklad: 1000 kusov
Ilustráciana titulnej strane:ŽofiaŠutá
52
64
Poistenie je veda
Inscenovaná fotografia
Agenti
Origami
Poistenie je veda
Vtáčiky
Maják
Inscenovaná fotografia
Akvarel ,Ne / Istoty
Domov
Krajinomaľba
Referencie zákazníkov
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
Positive NEWS
1/2014
5
JESEŇ/ZIMA 2015
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook