Cennik Inzercie Positive NEWS - page 7

V rámci inzercie je možné uverejniť aj PR článok.
Na PR články platia rovnaké platobné podmienky, ako v prípade inzercie.
Návrh využitia inzertného priestoru:
a)
b)
c)
1 NS PR článku obsahuje 3 000 znakov, vrátane medzier.
2 NS PR článku obsahujú 6 000 znakov, vrátane medzier.
Pozn.:
NS nepočíta s obrázkom, ak použijete obrázky, zmenší sa počet znakov o percento
želaného pokrytia obrázka na stranu.
Napr.:
Redakcia si vyhradzuje právo na výber strán, ktoré budú použité na účel inzercie.
Kompletný reklamný materiál, vrátane grafického dizajnu, dodá zákazník
minimálne 10 pracovných dní
pred uzávierkou časopisu do tlače.
Spolu s podkladmi pre zverejnenie inzercie je potrebné dodať
Vyhlásenie o vlastníckych právach na materiál,
ktorý si prajete uverejniť.
Práce realizované na objednávku:
grafické práce:
0,40 EUR / min.
copywriting:
99,- EUR / článok v rozsahu 2 NS
Všetky ceny sú uvádzané bez DPH.
K cene účtujeme DPH v zmysle platných právnych predpisov.
Cenník inzercie je platný od 01. 09. 2015
Ponuka zahŕňa umiestnenie inzercie v časopise Positive NEWS
JESEŇ/ZIMA 2015
veľký obrázok cez pol strany - 50%
stredný obrázok - 30%
malý obrázok - 20%
2 x Normostrana (ďalej len NS) PR článok
2 x NS reklamný vizuál
1 x NS PR článok a 1 x NS reklamný vizuál
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook