Cennik Inzercie Positive NEWS - page 3

Základné údaje
Vydavateľ:
Positive s.r.o., Škultétyho 18,
831 03 Bratislava
Kontakt vydavateľ: Ing. Filip Schochmann,
+421 902 500 600,
info
@
positive.sk,
Kontakt redakcia:
info
@
positivenews.sk,
Cieľová skupina:
Adresné doručovanie konateľom,
strednému a vyššiemu manažmentu
bánk, poisťovní a finančných
sprostredkovateľov
Periodicita:
polročník
Náklad:
1. 000 kusov
Cenník inzercie Positive NEWS
JESEŇ/ZIMA 2015
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook